Založení s.r.o. – kde, jak a za kolik

Jak dnes může probíhat založení s.r.o. krok za krokem si ukážeme v následujícím článku – poznámkový blok si proto vezměte do ruky. Založit si společnost s.r.o. můžeme jednak sami, nebo k tomu můžeme zmocnit jinou osobu a třetí možností, dnes hodně populární a využívanou, je oslovit renomovanou společnost a na základě plné moci si založit společnost s.r.o. na klíč.

 • Na našem trhu existuje celá řada specializovaných firem, na zakládání s.r.o.
 • Pokud si tedy nevíte rady, jak zvládnout založení s.r.o., nebo na založení spěcháte, lze takovou to firmu oslovit, dát jí plnou moc, na osobní schůzce probrat veškeré potřebné náležitosti a prakticky druhý den můžete podnikat.
 • Založená společnost s.r.o. bude samozřejmě odpovídat aktuálně platné legislativě.
 • Její cena závisí na velikosti společnosti, počtu zakladatelů a dalších specifických podmínek a pohybuje se od 15 000 Kč do 25 000 Kč.

Co vše zahrnuje tato služba a cena

 • Zajištění a příprava dokumentace, potřebná k založení s.r.o.
 • Oslovení a zajištění notáře a pomoc s přípravou společenské smlouvy.
 • Zaplacení notáře, včetně potřebných poplatků za ověřování dokumentů.
 • Zastupování na úřadech, ohlášení živností a zaplacení správního poplatku.
 • Otevření speciálního podnikatelského účtu v bance a složení základního kapitálu
 • Registrace na Finančním úřadě k dani z příjmů právnických osob.
 • Zaplacení kolků, potřebných pro zápis do obchodního rejstříku.
 • Samotná příprava a vlastní podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.
 • Případně dle dohody také registrace k dani z přidané hodnoty.

Jak a kolik stanovit základní kapitál společnosti

 • Základní kapitál jednoho společníka, dle platných zákonů, může být u založení s.r.o. v rozmezí od 1 Kč do 200 000 Kč.
 • Základní kapitál ve výši 1 Kč je sice lákavý, ale nevypadá věrohodně a firma působí při další její činnosti a obchodování s potenciálními zákazníky tzv. lacině.
 • Doporučená výše základního kapitálu se doporučuje a v praxi také pohybuje od 50 000 Kč výše.

Povinná datová schránka

 • Založení s.r.o. na klíč již ale neobsahuje pořízení datové schránky podnikatele.
 • Její zřízení je ale povinné ihned po zapsání společnosti do obchodního rejstříku.
 • Přes datovou schránku budete komunikovat se státní správou, hlavně pak s finančním úřadem.
Antonín Červinka